Menu

Modernizacja oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego

Współpracujemy z samorządami lokalnymi w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego, które powinno odpowiadać bieżącej sytuacji na rynku pracy, wykorzystywać nowoczesne technologie, a także włączać intensywną praktykę zawodową. Przygotowujemy wspólne wnioski o dofinansowanie działań modernizujących kształcenie zawodowe, a tym samym - podnoszących jego jakość.

 

Obecnie realizujemy 2 projekty z samorządami powiatowymi z Drawska Pomorskiego oraz Goleniowa w województwie zachodniopomorskim.