Menu

Współpraca ponadnarodowa (międzynarodowa)

Dzielimy się doświadczeniem z partnerami z innych krajów europejskich. Przygotowujemy wspólnie projekty związane z rynkiem pracy i kształceniem zawodowym dla osób bezrobotnych i młodzieży, w tym także projekty dotyczące wymiany młodzieży oraz praktyk i staży zawodowych.

 

Zrealizowaliśmy 1, a obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych 3 projektów

we współpracyponadnarodowej z Partnerami z Niemiec w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki.