Projekt „Orientuj się na pracę”

Realizowany jest z Partnerem Międzynarodowym PIB – Privat-Institut für Europäische Bildung und Consulting UG z Wenzendorf w Niemczech jako rozszerzenie o współpracę ponadnarodową projektu standardowego PO WER Poddziałanie 1.3.1 „ Dobry czas na start do pracy”.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Grupą Profesja Sp. z o.o., która przyznaje granty na współpracę międzynarodową w prowadzonym przez siebie projekcie „Międzynarodowa współpraca się opłaca” Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Partnerem Międzynarodowym PIB – Privat-Institut für Europäische Bildung und Consulting UG z Wenzendorf w Niemczech realizuje go jako rozszerzenie o współpracę ponadnarodową projektu standardowego „Dobry czas na start do pracy” który jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Głównym celem projektu „Orientuj się na pracę” jest podniesienie poziomu doradztwa zawodowego poprzez wdrożenie w TOP-PROJEK-AKADEMIA Spółka z o.o. oraz u Partnerów projektu standardowego modelu postępowania służącego do orientacji zawodowej poprzez próbki pracy w przedsiębiorstwach oraz wypróbowanie go na 10 uczestnikach projektu standardowego.

Cel będzie realizowany we współpracy ponadnarodowej w okresie 12.2020-17.09.2021 r.

Zostanie opracowany i opisany nowy dla większości instytucji rynku pracy Model prowadzenia orientacji zawodowej w ramach doradztwa zawodowego. Będzie on także zawierał przykładowe scenariusze wywiadów z uczestnikami orientacji zawodowej, które pozwolą na prawidłową ocenę swoich kompetencji zawodowych oraz właściwy wybór odpowiedniego miejsca pracy. Opracowane w ramach projektu narzędzia oraz metoda postępowania zostanie przetestowana na grupie 10 uczestników projektu standardowego: osobach młodych w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo (młodzież NEET). Ponadto będą to osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej wywodzące się między innymi z następujących grup: osoby, które opuściły pieczę zastępczą; osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, osoby które opuściły zakłady karne i areszty śledcze a także osoby które opuściły szkoły specjalne.

Sześciu doradców zawodowych i/lub animatorów pracy współpracujących z instytucji realizujących projekt standardowy odbędzie szkolenie w formie warsztatowej którego celem będzie wdrożenie do posługiwania się opracowanym modelem orientacji zawodowej i narzędziami – wywiadami pozwalającymi na dokonanie wyborów właściwego zawodu.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez udziału Partnera Międzynarodowego, który posiada odpowiednie metody pracy i narzędzia do doradztwa zawodowego pozwalającego pozwalające organizować orientację zawodową dla ludzi młodych poszukujących pracę oraz młodzieży szkolnej. Dlatego w projekcie transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania oraz wymiana informacji i doświadczeń na taki transfer pozwalająca. Będzie się to odbywać poprzez bieżące kontakty ekspertów Partnerów a także spotkania i warsztaty.

Kontakt:
Koordynator Projektu
Krzysztof Derbiszewski
tel. 608 599550
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.