|

Projekt „Orientuj się na pracę”

Realizowany jest z Partnerem Międzynarodowym PIB – Privat-Insti...

Projekt dla uczniów branżowych szkół I stopnia uczących się w zawodzie kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ora...

Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szcz...

„Dobry czas na start do pracy”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współ...

„Praktyka drogą do zatrudnienia”

Projekt dla uczniów i nauczycieli technikum, kierunków ...

Wniosek o dofinansowanie projektu „Szkolne biuro ćwiczeń” został złożony przez TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszews...