Zapisz się

Własny biznes dla mieszkańców powiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego

Celem projektu jest promocja i rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia spośród osób zamieszkałych na terenie powiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego poprzez pomoc 60 osobom w zdobyciu wiedzy i umiejętności oraz przekazanie środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt w całości przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.