Zapisz się

Polityka społeczna w regionie

Cel główny projektu "Polityka społeczna w regionie" jest uzyskanie pełnego obrazu pomocy społecznej w woj. wielkopolskim i wypełnienie luki jaką jest brak badań i raportów diagnozujących sytuację obszaru pomocy społecznej. Do grupy docelowej należą: ROPS, OPS-y, PCPR-y, NGO, samorządy, przedstawiciele pracodawców, pracowników, instytucje rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia itp.