Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz Gminą Miastem Świnoujście – organem prowadzącym Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 do dnia 31 marca 2023. Działania przewiduje się dla 90 uczniów w trzech turach po 30 uczniów oraz 6 nauczycieli z Technikum Zawodowego nr 1 o kierunkach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.
Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w roku szkolnym 2020/2021 (30 uczniów) 2021/2022 (30 uczniów)oraz 2022/2023 (30 uczniów). Zdobędą też kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki kursom oraz szkoleniom: barmańskim, baristyczym oraz sommelierskim. Także nauczyciele zawodu, będą uczestniczyć w kursach i szkoleniach z zakresu cukiernictwa, slow food, kuchnie świata w roku szkolnym 2020/2021
Do projektu zaproszeni zostaną uczniowie klas II i III uczący się na kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy z nich przy pomocy Doradcy Zawodowego przygotuje swój profil zawodowy (kwalifikacje i umiejętności, zainteresowania a także posiadane już doświadczenie – np. praca sezonowa, wakacyjna itp.) oraz plan na uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Następnie przez dwa semestry w oparciu o pracę w firmie ćwiczeniowej zdobywał będzie praktyczne umiejętności zawodowe. Praca w restauracji ćwiczeniowej, co trzy tygodnie w piątek (14.00-20.00) oraz sobotę (9.00 – 15.00) z udziałem doświadczonych ludzi z branży – kucharzy, kelnerów. W tym samym czasie uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe kelnerskie i barmańskie a także dzięki kursom baristycznym i sommelierskim zdobędą dodatkowe kompetencje zawodowe. Wszystkie dodatkowe zajęcia zawodowe zakończone będą zewnętrznym egzaminem. W każdej turze projektu będą 2 grupy językowe do wyboru angielski lub niemiecki. Zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godz. Lekcyjne. Dodatkowo 10h zajęć z native speakerem.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na zatrudnienie na lokalnym rynku przez 90 uczniów Technikum Zawodowego nr. 1 w Świnoujściu. Cel realizowany będzie we współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z przedsiębiorcami regionu w okresie od 01/01/2020 – 31/03/2023. W tym samym czasie dodatkowe kompetencje związane z wykonywanym zawodem zdobędzie 6 nauczycieli zawodu.

Lista uczestników projektu - I tura

Lista uczestników projektu - II tura

Harmonogramy:

Harmonogram na marzec 2021

Harmonogram na kwiecień 2021

Harmonogram na maj 2021

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie - wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń

Ankieta rekrutacyjna - uczeń

Informacja o uczniu