Zapisz się

Z kompetencjami na rynku pracy

Projekt "Z kompetencjami na rynku pracy" jest odpowiedzią na problemy osób pozostających bez zatrudnienia (także długotrwale), aktualnych kompetencji i kwalifikacji oraz niskim wykształceniu z terenów od lat pozostających w czołówce wysokiego bezrobocia w województwie lubuskim. Kompleksowość podejścia powoduje, że łączy w sobie kilka typów działań przewidzianych jako możliwe do realizacji: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, organizację warsztatów oraz szkoleń mających na celu nabywanie kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze osób powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych wraz z pośrednictwem pracy. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z siedzibą w Lublinie, a Partnerem TOP-PROJEKT - Krzysztof Derbiszewski.