Zapisz się

PWP Biuro Ćwiczeń

Projekt „PWP Biuro ćwiczeń” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Strona WWW projektu