„Dobry czas na start do pracy”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji : 1 maj 2019 – 30 kwiecień 2021

Wnioskodawca: TOP-PROJEKT- AKADEMIA Spółka z o.o. , Szczecin
Partnerzy: e - pro work & education Aleksandra Borkowska, Szczecin
EDU - Consulting Anna Wiechowska, Kwidzyn

Cel projektu:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 90 osób z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego w wieku 18-29 lat, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej w związku z tym pozostają w bierności zawodowej lub są niżej sytuowani na rynku pracy.

Uczestnicy/Uczestniczki:

MIESZKANKI i MIESZKAŃCY województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego W WIEKU 18-29 lat, którzy opuścili pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu) oraz MAMY przebywające w domach samotnej matki.

Uczestnicy i Uczestniczki projektu dodatkowo muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
- być osobami bezrobotnymi (niezarejestrowanymi w PUP) - nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą
- być osobami pracującymi znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. pracować na umowy o pracę, umowy krótkoterminowe do 6 miesięcy, umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) i zarabiać miesięczne nie więcej niż płaca minimalna,
- być osobami ubezpieczonymi w KRUS planującymi odejście z rolnictwa lub być członkami ich rodzin

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

- pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu
- szkolenia dające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
- płatne staże w zakładach pracy
- wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia

Formy wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek projektu

1.Poradnictwo zawodowe i orientacja zawodowa
spotkania z doradcą zawodowym i wypracowanie Indywidualnego Planu Działań, czyli osobistej ścieżki rozwoju zawodowego oraz wizyty w trzech różnych zakładach pracy i uczestnictwo w dniu pracy w trzech różnych zawodach.

2. Pośrednictwo pracy
spotkanie z pośrednikiem pracy, przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz uzyskanie 3 aktualnych ofert stażu zawodowego w zakładach pracy, co pozwoli na uzyskanie doświadczenia, a w dalszej perspektywie zatrudnienia.

3. Wsparcie Animatora Pracy
spotkania z Animatorem Pracy - osobą doświadczoną w aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez zatrudnienia oraz w pracy z młodzieżą. Każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma wsparcie we wszystkich sprawach wynikających z udziału w szkoleniach zawodowych, stażu czy pierwszych tygodniach pracy. Animator Pracy pomoże też w zbudowaniu pozytywnej motywacji do zmiany sytuacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki projektu.

4. Szkolenia zawodowe
udział w 1 lub 2 szkoleniach podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, które będą przydatne w miejscu pracy. Możliwość zdobycia pierwszego zawodu i uprawnień zawodowych.

5. Staże zawodowe
4 miesięczne (dla Uczestników/ Uczestniczek szkoleń) lub 5 miesięczne staże zawodowe w lokalnych zakładach pracy umożliwiające uzyskanie doświadczenia zawodowego.

DODATKOWO
stypendium szkoleniowe i stażowe,zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż,zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w trakcie szkolenia/stażu, badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenie NNW

KONTAKT:

Województwo zachodniopomorskie
TOP-PROJEKT-AKADEMIA - Wioletta Pałubicka, tel. 661 870 037
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-pro work & education - Aleksandra Borkowska
tel. 601 141 921, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Województwo pomorskie oraz warmińsko - mazurskie
EDU – CONSULTING - Karolina Kapuścińska, tel. 734 151 190,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogramy:

Październik 2020

Wrzesień 2020

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami

Ankieta rekrutacyjna - Formularz

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie Wizerunku

Karta oceny ankiety rekrutacyjnej

Ulotka reklamowa

Zapytania ofertowe:

Rozeznanie rynku usługę szkolenia (Kucharz, Ogrodnik)