Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej, Urzędem Miasta i Gminy w Prabutach oraz Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja Joanna Sobczak z Grudziądza.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020

Projekt realizowany na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od września 2016 do stycznia 2018. Działania przewidziane są dla 50 osób w dwóch turach po 25 uczestników.

Młodzież ucząca się w szkołach nie powinna trafiać do rejestru bezrobotnych aby uzyskać pomoc w poruszaniu się na rynku pracy. Jest to uczenie złych nawyków (na bezrobociu dostaje się pomoc i pieniądze) a młodzi ludzie zaczynają karierę zawodową od zarejestrowania się jako bezrobotni w PUP. Niestety w szkole, zarówno na poziomie gimnazjalnym jak i później także w szkole zawodowej nie mogą skorzystać z dobrego poradnictwa zawodowego, które pomoże w wybraniu odpowiedniego zawodu albo dalszej edukacji. Dodatkowo w powiecie kwidzyńskim, podobnie jak w całej Polsce, proces nauki w szkołach zawodowych w bardzo niewielkim stopniu odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy. Główny problem to mała ilość praktyki, co powoduje brak doświadczenia zawodowego a także niskie umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz brak uprawnień do pracy ze specjalistycznym sprzętem. Tymczasem na lokalnym rynku pracy jest sporo pracodawców zainteresowanych oraz planujących zatrudnienie pracowników dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Dlatego Projektodawca wraz z Partnerami uruchomi tam gdzie szkoły w Kwidzyniu i Prabutach Biura Karier Zawodowych dla młodzieży w wieku 18-25, którzy ukończyli lub przerwali naukę w szkołach zawodowych. Będzie tam można uzyskać pomoc doradcy zawodowego i psychologa, który zidentyfikuje potrzeby oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego, w tym stopień oddalenia od rynku pracy. W drugim etapie przeprowadzona będzie orientacja zawodowa, a doradca zaplanuje Indywidualny Plan Działania oraz pomoże w zbudowaniu profilu zawodowego (portfolio). Dalej każdy indywidualnie podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności miękkie. Udział w projekcie zakończony zostanie trzymiesięcznym stażem u pracodawcy. Hasło projektu to: „za młodzi na bezrobocie”. W ramach projektu pomoc otrzyma 50 (25K) osób a po jego zakończeniu Partnerzy utrzymają Biuro dzięki współpracy z PUP, szkołami zawodowymi oraz pracodawcami, realizując działania aktywizujące dla młodzieży.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 50 młodych biernych zawodowo osób w tym 25 kobiet (K) z województwa pomorskiego w wieku 18 – 25 lat, które ukończyły lub przerwały naukę w szkole zawodowej (zasadniczej lub technikum) . Cel zrealizowany będzie do końca stycznia 2018 roku poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy atrakcyjne szkolenia zwiększające szanse na zatrudnienie, staże w zakładach pracy oraz wsparcie mobilności geograficznej.

Planowane efekty:

1. Poprawa stanu wiedzy na temat identyfikowania własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie motywacji do ich rozwijania przez 50 (25K) osób objętych wsparciem do 01.18 r.
2. Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy w celu poszukiwania atrakcyjnego i zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami zatrudnienia przez 50 (25K) osób objętych wsparciem do 01.18 r.
3. Zdobycie przez 50 (25K)osób objętych wsparciem kwalifikacji i umiejętności zawodowych atrakcyjnych i oczekiwanych przez pracodawców do 01.18 r.
4. Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach przez 50 (25K) osób objętych wsparciem do 01.18 r.
5. Podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy po zakończeniu udziału)

Biuro projektu:

Plac Kościuszki 4, 82-550 Prabuty
tel. 669 330 045
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 08:00-16:00

Harmonogramy:

Harmonogram - Grudzień 2016

Harmonogram - Styczeń 2017

Harmonogram - Luty 2017

Harmonogram - Marzec 2017

Harmonogram - Kwiecień 2017

Harmonogram - Maj 2017

Harmonogram - Czerwiec 2017

Harmonogram - Lipiec 2017

Harmonogram - Sierpień 2017

Harmonogram - Wrzesień 2017

Harmonogram - Październik 2017

Harmonogram - Grudzień 2017

Harmonogram - Styczeń 2018

Pliki do pobrania:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa
Ankieta_rekrutacyjna
Deklaracja Uczestnictwa
Oświadczenie Uczestnika

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Spotkania z psychologiem - 15.11.2016

Zapytanie ofertowe - Rekrutacja z psychologiem - 15.11.2016

Rozeznanie rynku - Magazynier z obsługą wózków - 03.02.2017

Rozeznanie rynku - Magazynier z obsługą wózków - 08.02.2017

Rozeznanie rynku - Prawo jazdy kategorii C - 13.02.2017

Rozeznanie rynku - Szkolenia - 15.02.2017

Rozeznanie rynku - Szkolenia w zakresie kompetencji miękkich pn. ”Komunikacja interpersonalna” - 16.02.2017