Zapisz się

PWP Firma do nauki dobrego zawodu

W ramach projektu "PWP - Firma do nauki dobrego zawodu" powstanie model aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w oparciu o naukę i pracę w firmie symulacyjnej. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 40 długotrwale bezrobotnych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez szkolenia podnoszące ich kompetencje kluczowe i zawodowe w ramach firmy symulacyjnej oraz poprzez praktyki w zakładach pracy.