Zapisz się

ValiSkills2

Partnerstwa strategiczne w kształceniu zawodowym: ValiSkills 2: Ustalanie kompetencji zawodowych u osób o niskich kwalifikacjach jako dostęp do świadectwa kwalifikacji zawodowych (2015-1-DE02-KA202-002353)

 

O projekcie

Firma TOP-PROJEKT-AKADEMIA wspólnie z Partnerami z krajów europejskich tj.:

- ABU Niemiecka Akademia Wsparcia, Promocji i Kwalifikacji Zawodowej Sp. z o.o. z Berlina

- IHK – Niemiecka Izba Handlowo Przemysłowa z Frankfurtu nad Odrą

- SVEB Szwajcarski Związek Kształcenia Ustawicznego z Zurychu

- EC-VPL – Holenderska Fundacja European Centre Valuation Prior Learning z Vught

- MINISTERE DE L`EDUCATION NATIONALE DE L`ENFANCE ET DE JEUNESSE - Ministerstwo Edukacji z Luxemburga,

realizuje w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne projekt Valiskills2. Jest on kontynuacją wcześniejszego projektu międzynarodowego, którego celem był rozwój instrumentów, dotyczących ustalenia potencjału zawodowego wśród osób dorosłych z niskimi kwalifikacjami, dysponujących wieloletnimi doświadczeniami zawodowymi oraz zróżnicowanymi nieformalnie lub poza formalnie nabytymi umiejętnościami, czy zdolnościami, które z jakichś powodów nie są uwzględniane, przy czym przykładowym zawodem był Technik Handlowiec. Tym razem Partnerzy międzynarodowi postawili sobie za cel poszerzenie wypracowanych metod na inne zawody, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów z różnych branż na rynku pracy oraz transfer działań do Polski. Problem uzyskiwania kwalifikacji, a także wymogów związanych z walidacją oraz certyfikowaniem tego procesu jest obecnie w Polsce bardzo szeroko dyskutowany, a w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego staje się często wymagany.

 

Projekt realizowany jest od 01.09.2015r. do 31.08.2017r.

 

Działania:

rollup valiskillsJuż w lutym 2016r. odbędzie się międzynarodowa zamknięta konferencja poświęcona ustalaniu kompetencji i ich walidacji w krajach Europy Zachodniej i Polski. W konferencji uczestniczyć będą partnerzy projektu oraz zaproszeni goście z instytucji związanych z rynkiem pracy w Województwie Zachodniopomorskim. Celem spotkania będzie uwrażliwienie polskich interesariuszy na problematykę uznawalności kwalifikacji, potwierdzających umiejętności nabyte drogą nieformalną i poza formalną, co jak dowodzą doświadczenia partnerów europejskich, znacząco wpływa na poprawę jakości kształcenia oraz sytuacji na rynku pracy.

 

ValiSkills - Ulotka

Przewodnik postępowania ustalającego zakres nabytych kompetencji